Brs Demir Çelik zamanla yarışan müteahhitlere, inşaat mühendislerine, taşeronlara istediği kalite ve ihtiyaç duyduğu ölçülerde hemen kullanıma hazır demir sunuyor. Nervür İnşaat demirleri istenen ölçülerinde kesilip büküldükten sonra poz numaralarına göre etiketlenip sevkiyata hazır hale getirilir.

Betonarme yapılarda kolon ve kirişlerde yatay donatı olarak kullanılan elemanlara gelen kesme kuvvetlerine karşı sağlayan elemanlardır. Çok çeşitli şekillerde olan etriye donatılar, kolon ve kiriş elemanlarının sarılmasında belirli (kolon orta bölgesi) aralıklarla kullanılır ve boyuna donatıyı dıştan kavrayacak kancaları aynı düşey donatı etrafında kapanacaktır.

Kolon elemanlarının alt ve üst uçlarında özel sarılma (sıklaştırma) bölgeleri oluşturulur. Bu özel sarılma (sıklaştırma) bölgeleri kolon elemanlarının kesme ve eğilme mukavemetini arttırır. Etriye donatılarının her iki ucunda mutlaka 135 derece kıvrımlı kancalar bulunmalıdır.